Huopakaton uusiminen

Huopakaton uusiminen on hyvin tärkeä, tarpeellinen sekä kustannuksia säästävä toimenpide. Se on jokaisen katon kohdalla ennemmin tai myöhemmin toimitettava kunnostustoimenpide, jos talo säilyy ja on tarkoitettu säilyttää sukupolvelta toiselle.

Huopakaton uusiminen tulee toteuttaa hyvissä ajoin ennen kuin nykyinen katto alkaa vuotaa ja saattaa siten aiheuttaa enemmän tuhoa, kenties korvaamatonta haittaa ja kiinteistön arvon laskua.

Saat elämääsi säpinää ja jännitystä muutenkin kuin järjestämällä homeille ja lahottajasienille kosteat kestokekkerit huopakattosi alla sijaitsevassa umpilaudoituksessa ja yläpohjan lämmöneristeissä.

Sopii useimmille katoille

Huopakatto ja huopakaton uusiminen soveltuu lähes kaiken tyyppisiin kattovaihtoehtoihin. Vaikka tietenkään huopakaton uusiminen ja materiaaliksi valitseminen ei sovellu aivan kaiken tyyppisille katoille. Mitä loivempi katto on kyseessä, sen epätodennäköisemmin katteeksi soveltuu paanuhuopakatto. Erityisesti ainakaan hyvin loivaan kattoon paanuhuopakatto ei ole oikea vaihtoehto.

huopakatto
Huopakatn uusiminen

Huolella tehty ja huollettu kestää

Vallitsevista sää- ja muista olosuhteista riippuen voitaneen sanoa, että hyvin ja oikein asennetun sekä huolella huolletun huopakaton kestoikä on vuosikymmeniä. Kuitenkin myös auringon valon määrä, katon vastanottama UV -säteily sekä tietysti myös lämpötilavaihteluiden erot, kaikenlaiset ilmansaasteet ynnä muut epäpuhtaudet ja myrskyt määrittävät huopakaton lopullisen iän.

Huopakaton uusiminen on kokonaisuutena sen verran suuri ja tärkeä operaatio, että on syytä huomioida samalla mahdollisesti myös muita omalle kiinteistölle tärkeitä seikkoja. Väriä, sävyä ja niiden muodostaman kokonaisuuden huomiointia. Saatavilla olevia vaihtoehtoja kun kuitenkin nykyisin on hyvinkin monia ja monenlaisia.

Huopakaton uusiminen on tärkeä päätös

Huopakaton uusiminen edellyttää siis vähintäänkin muutamien vallitsevien seikkojen huomioon ottamista ennen kuin varsinainen uusimisprosessi saa luvan käynnistyä. Juuri edellä mainittujen syiden johdosta on tarpeen harkita ja punnita tarkkaan eri vaihtoehtoja niin materiaalien yksityiskohtien ja sävyjen suhteen kuten myös urakoivan yrityksenkin valinnan suhteen.

AAA luottoluokitus Icopal  Tilaajavastuu

Copyright © 2020 Rakennus Yletyinen Oy