Huopakaton uusiminen

OLE AJOISSA LIIKKEELLÄ
Yleensä huopakaton uusiminen on hyvin tärkeä ja tarpeellinen sekä kustannuksia säästävä toimenpide. Huopakaton uusiminen on jokaisen katon kohdalla ennemmin tai myöhemmin toimitettava kunnostustoimenpide jos talo säilyy ja on tarkoitus säilyttää sukupolvelta toiselle. Katon uusiminen tulee toteuttaa hyvissäajoin ennen kuin se alkaa vuotaa ja saattaa siten aiheuttaa enemmän ja jopa korvaamatontakin tuhoa ynnä muuta harmia ja haittaa sekä mahdollisesti massiivistakin kiinteistön arvon laskua.

SOPII USEIMMILLE KATOILLE
Huopakatto ja huopakaton uusiminen soveltuu lähes kaiken tyyppisiin katto vaihtoehtoihin. Vaikka tietenkään huopakaton uusiminen ja materiaaliksi valitseminen ei sovellu aivan kaiken tyyppisille katoille. Mitä loivempi katto on kyseessä, sen epätoden-näköisemmin katteeksi soveltuu paanuhuopakatto. Erityisesti ainakaan hyvin loivaan kattoon paanuhuopakatto ei ole oikea vaihtoehto.



HUOLELLA TEHTY JA HUOLLETTU KESTÄÄ
Vallitsevista sää- ynnä muista olosuhteista riippuen voitanee sanoa että hyvin ja oikein asennetun sekä huolella huolletun huopakaton kestoikä on vuosikymmeniä. Kuitenkin on siis myös niin, että auringon valon määrä, katon vastanottaman UV -säteily sekä tietysti myös lämpötilavaihteluiden erot, kaikenlaiset ilmansaasteet ynnä epäpuhtaudet ja myrskyt määrittävät huopakaton lopullisen iän.


TALOSI KANNATA YKSIMERKITTÄVIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ
Huopakato uusiminen on kokonaisuutena sen verran suuri ja tärkeä operaatio, että on syytä huomioida samalla mahdollisesti myös muita omalle kiinteistölle tärkeitä seikkoja. Väriä, sävyä ja niiden muodostaman kokonaisuuden huomiointia. Saatavailla olevia vaihtoehtoja kun kuitenkin nykyisin on hyvinkin monia ja monenlaisia.

Huopakoaton uusiminen edellyttää siis vähintäinkin muutamien vallitsevien seikkojen huomioon ottamista ennen kuin
varsinainen uusimisprosessi saa luvan käynnistyä. Juuri edellä mainittujen syiden johdosta on tarpeen harkita ja punnita tarkkaan eri vaihtoehtoja ja materiaalien yksityiskohtien ja sävyjen suuhteen kuten myös urakoivan yrityksenkin valinnakin suhteen.

Ota yhteyttä:
+358 40 721 8222
​​​​​​​